Documenten

Op deze pagina kunt u documenten inzien / downloaden die van belang zijn voor D&T. 

Voorbeeld is het verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar, maar ook begrotings beschouwingen, stukken rondom de kadernota en ingezonden vragen voor de raad kunt u op deze pagina vinden.

Begin februari hebben wij vragen gesteld aan het college over het gebruik van blauwe zones. We vragen ons af of het gebruik daarvan in rustige periodes (de winter) nodig is. Als we een document ontvangen hebben met de antworoden van het college zullen wij een update plaatsen.

Voor de raadsvergadering van 13 maart hebben wij een initiatief voorstel ingedient om de Kiss and Ride zone bij het MFC Breskens aan te pakken.  Wethouder van de Vijver is hier ook mee bezig, maar zij kan pas in 2019 beschikken over geld om iets uit te voeren. met ons voorstel willen we proberen om eerder geld te krijgen voor het uitvoeren van het plan.