Na de verkiezingen

De verkiezingen zijn geweest en D&T heeft 2 zetels gekregen na het tellen van de stemmen.

De eerste zetel gaat naar Arnold Scheppers, onze fractievoorzitter.

De 2e zetel is voor Kevin de Nooijer. Jongste telg aan de D&T boom en dankzij 264 voorkeurstemmen komt Kevin in de raad, waar we heel goed het geluid van jongeren kunnen gebruiken!

Het CDA is weer de grootste partij in de gemeente Sluis en zij nodigen alle partijen uit voor een gesprek, om te kijken met welke partijen er een coalitie gevormt kan worden.

D&T is nu een kleine partij, met 2 zetels, en daardoor te klein om deel te nemen in een coalitie of een wethouder te leveren. Dat zou geen recht doen aan de verkiezingsuitslag en wij vinden, gezien de kosten, 3 wethouders voor de gemeente Sluis meer dan genoeg! 

De partijen die een coalitie aangaan maken samen een coalitie programma, waarin opgenomen wordt wat het beleid wordt en waar de wethouders de komende 4 jaar aan moeten werken. Het kan ook zijn dat er een Raadsprogramma gemaakt wordt. Daarin komen speerpunten voor de komende 4 jaar, waar alle partijen aan mee willen werken. Aan D&T is gevraagd welke punten wij graag in een dergelijk raadsprogramma zouden zien. De volgende punten zijn door ons aangegeven:

  • Het oplossen van het woningprobleem. Nu wonen er mensen op vakantieparken omdat er in de kernen geen huis beschikbaar is voor hen en in de kernen staan huizen grotendeels leeg omdat ze gekocht zijn als vakantiewoning. Steeds meer huizen bijbouwen is geen structurele oplossing, want ook nieuwe huizen mogen als 2e woning verkocht worden! Het liefst zien wij de terugkeer van een soort 2e woningverordening, eventueel maatwerk per kern. Om te voorkomen dat kernen zoals Groede en Cadzand voorzieningen zoals de basisschool kwijtraken moet er zeker wat gebeuren! 
  • Geen verdere bebouwing aan de kust! geen nieuwe plannen meer toestaan, nu behouden wat er nog over is!
  • Pasje voor de milieustraat voor degenen die afvalstoffenhefing betalen.
  • Contact met de burgers. D&T wil graag een raadsspreekuur, waarbij van iedere aprtij iemand aanwezig is en mensen met vragen of problemen hun verhaal kwijt kunnen aan alle partijen tegelijk. Op een informele manier, zonder microfoon en de beperking van 5 minuten spreektijd, waar we gewoon met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Of er een raadsprogramma komt zal in de nabije toekomst blijken. het is nu afwachten wat er verder afgesproken wordt tussen het CDA en de overige partijen.

600_bedankt_2018.jpg

Uitslagen van de verkiezingen zijn te vinden op de website van de gemeente Sluis