Uitgelicht

 

Belangrijk nieuws voor onze regio of D&T

300_elsevier.jpg

100_dt_logo.png

D&T is blij met de komst van Kevin de Nooijer in de partij. Kevin zou met een eigen partij de gemeenteraadsverkiezingen ingaan, maar er waren uiteindelijk te weinig mensen die echt actief betrokken konden zijn bij het raadswerk. D&T wil heel graag jonge mensen betrekken bij de raad en het is dan ook fijn dat kevin zich thuis voelt bij ons en ons beleid mede vorm zal geven voortaan. "Kevin de Noiijer op kieslijst bij D&T gemeente Sluis"

100_dt_logo.png

De plannen voor het havengebied in Breskens liggen vanaf nu ter inzage bij de gemeente of zijn digitaal in te zien. Donderdag 15 maart is er een inloopbijeenkomst over de plannen in centrum Qi aan de veerhaven.

Ontwerpbestemmingsplan haven Breskens

100_dt_logo.png

D&T wil graag snel uitvoering van eerder gemaakte afspraken over het besluitvormingstraject inzake Dethon. Alle gemeenten hebben zich eerder al uitgesproken om de voorkeursvariant “een sociaal Werkbedrijf” verder uit te werken en ter besluitvorming aan de gemeenteraden voor te leggen. In het door de stuurgroep opgestelde rapport “Samenwerken aan talent” is dit verder uitgewerkt en blijkt deze variant de beste uitkomst te bieden. Dit zowel op maatschappelijk als financieel gebied.

Het besluitvormingsproces zou, na uitstel, uiteindelijk in september/oktober 2017 afgerond worden. Nu is het inmiddels februari 2018, zijn er nog eens twee onderzoeken geweest en opnieuw wil de gemeente Terneuzen de besluitvorming uit stellen. Dit maal tot na de verkiezingen. D&T vraagt zich af waarom Terneuzen zich niet houdt aan eerder gemaakte afspraken en keer op keer eenzijdig uitstelt. Dit tot ergernis van de andere gemeenten. We hopen in Sluis nog voor de verkiezingen een knoop door te kunnen hakken.  "Toekomst Dethon blijft onzeker"

100_dt_logo.png

De boetes die uitgedeeld worden in de blauwe zones omdat mensen in een rustige periode makkelijk hun schijf vergeten leggen is een doorn in het oog van iedereen die er mee te maken krijgt. D&T vraagt zich af of het nodig is om in de winter de blauwe zone toe te passen en we vinden het zeker niet nodig dat er dan streng gecontroleerd wordt in de blauwe zones. Daarom hebben we vragen gesteld aan het college. we hopen die in de raad van febrauari beantwoord te krijgen.D&T:blauwe zone in Breskens slechts deel van het jaar.

100_dt_logo.png

Voor onze (kleine) kernen is het belangrijk dat jonge starters op de woningmarkt een betaalbare woning kunenn vinden in het dorp van hun keuze. Het afschaffen van de 2e woning verordening, waar D&T zich zwaar tegen heeft verzet, is niet goed geweest voor de kleine kernen. Huizen prijzen zijn omhoog gegaan en een groot deel van de woningen is verkocht als 2e woning. Lees hier het artikel"Als onze kinderen hier later willen gaan wonen wordt het heel moeilijk" 

100_dt_logo.png

Voor de leefbaarheid van onze gemeente is het behoud van voortgezet onderwijs heel belangrijk. Wie wil hier nog wonen als je kinderen 30 kilometer of meer moeten reizen om naar school te gaan? Niemand toch? Daarom moeten we samen ozne schouders er onder zetten en er voor zorgen dat goed onderwijs mogelijk blijft. Het Zwincollege biedt echt heel veel mogelijkheden aan onze studenten!"Zwincollege voldoet aan alle eisen en zelfs meer dan dat!"